skip to Main Content

Buitenschoolse Opvang (BSO)

BSO Het Palet biedt buitenschoolse opvang aan. De opvang vindt plaats in een ruimte van de school.  BSO Het Palet is een christelijke BSO, bij aanname van kinderen en personeel wordt hier rekening mee gehouden.

BSO Het Palet maakt onderdeel uit van Stichting Prokino. Stichting Prokino is een landelijke organisatie. Meer informatie vindt u op de website: www.prokino.nl

opvang-400×600

Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO vangt de kinderen op die tussen de middag niet thuis kunnen eten. Van 12.15 – 12.45 uur is voor deze kinderen opvang geregeld d.m.v. inzet van ouders en leerkrachten. U dient uw kind hiervoor jaarlijks aan te melden door middel van een aanmeldingsformulier.

Het overblijven ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Om 12.00 uur eten de kinderen met de leerkracht in hun eigen lokaal. De leerkracht is verantwoordelijk voor de presentie van de overblijvers. Van 12.15 tot 12.45 uur spelen de kinderen buiten op het plein onder toezicht van een TSO-ouder en een leerkracht. Daarnaast is er een optie voor een groep om onder begeleiding van een tso-ouder naar een extern schoolplein te gaan. Hier is een rooster voor.

Om het buitenspelen in de pauze in goede banen te leiden, zijn er een aantal regels opgesteld. Deze staan beschreven in ‘Schoolpleinregels Het Palet’ dat wordt uitgegeven door de TSO-coördinator. Eventuele klachten moeten gemeld worden bij de TSO-coördinator en zij zal dit verder oppakken met de directie. Tijdens de jaarlijkse TSO-ouderavond zullen zij verantwoording afleggen aan de ouders.

De kosten van de TSO

Ouders worden gestimuleerd om mee te draaien in het TSO-rooster. Op deze manier is het huidige TSO-systeem haalbaar en betaalbaar. Ook de leerkracht wordt ingezet voor rust in de pauze. Ouders kunnen er ook voor kiezen om (twee)wekelijks mee te draaien. Hier staat een vaste vergoeding voor tegenover.

Ouders die meedraaien in het TSO-systeem betalen per gezin per jaar € 25,-. Ouders die niet meedraaien betalen per gezin per jaar € 125,-. Aan het begin van het schooljaar wordt dit gefactureerd.

Back To Top