skip to Main Content

Ons onderwijs

In de eerste plaats vinden we het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze school. Pas als kinderen zich prettig en veilig voelen, kunnen ze zich ontwikkelen. Om het welbevinden van de kinderen te bevorderen wordt op onze school sinds 2017 de Kanjertraining ingezet. Ook willen we ons onderwijs op een eigentijdse manier vormgeven. We geven les uit moderne methodes en we passen uitdagende werkvormen toe.

ons onderwijs

Onderwijs

Ons streven is dat ieder kind leert op zijn eigen niveau. Onze leerlingen worden naast rekenen en taal ook op allerlei andere gebieden uitgedaagd. Er zijn op school programmeerlessen en we geven kinderen veel gelegenheid om samen te leren. Dit zijn belangrijke vaardigheden die onze leerlingen voor de toekomst nodig hebben.

We hebben aandacht voor zorgleerlingen door het geven van extra ondersteuning. De kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen op onze school verrijking aangeboden en begeleiding gericht op de meta cognitieve vaardigheden. Aandacht voor de schepping, cultuur en onze maatschappij maakt deel uit van onze schoolcultuur.

Het Palet een Fairtrade-school. Eén keer per jaar is er op onze school een cultuurproject. Daarnaast willen we als school een opbouwende rol spelen in onze buurt. Zo hopen we, als leerkrachten, samen met u, als ouders, de kinderen de beste voorbereiding te geven voor een mooie toekomst.

Fairtrade logo
ons onderwijs 2

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen.

Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top